Auditori CFPAC

Març 2015

 

 

Instal·lació del auditori al nou edifici CFPAC (Centre de Formació Professional d’Automoció de Catalunya).

BAF realitza la instal·lació del nou auditori del CFPAC i l’adequa a les necessitats actuals, amb una pantalla desplegable de mes de sis metres, un projector de 12.000 lúmens i una torre de control que permet connectar-te al projector ja estiguis a la planta de d’alt com a la planta d’abaix. Apart compte amb una sonorització mol discreta que permet regular el volum dels diferents espais de la sala depenent de l’ús que se li vulgui donar.