About us

  • More than 20 years experience in the audiovisual sector support us as renowned service provider.
  • Our goal is to bring innovation and creativity to better serve our clients’ needs.
  • We count on a team of professional experts to carry out our projects, and seek to offer the best possible service.
  • Our objective is to become your trusted partner.

Story

De sempre que s’ha sentit parlar de què es primer, l’ou o la gallina… jo he pensat que ni un ni l’altre, si no que abans hi ha una essència o ànima que és la que crea i la que dona sentit a l’aparició.

Des de abans de la aparició de BAF ja existia en el meu interior l’essència al món de la màgia efímera, a on els artistes em demanaven que volien crear un ambient concret al seu projecte, sobretot a la sala Metrònom i a la Virreina, en els anys 80. En aquells temps hi havia la tecnologia mecànica i analògica. A mi em consideraven com a un dels pioners d’aquesta mescla d’ingredients, cosa que jo afegiria la de la saber interpretar als artistes què es el que volien expressar amb les seves idees en el món de l’art “tecnològic-audiovisual”.

Recordo aquella època com un assentament i reconeixement a la meva personalitat professional per a

donar dedicació a aquesta essència interna i al servei de les persones. Tan es així que l’any 1995 vaig fundar l’empresa BAF amb el mateix propòsit.Actualment, del món mecànic i analògic ja està gairebé tot inventat i aquest valor creatiu a passat a un segon terme per donar pas al món digital i del que em trobo que he de donar pas a les següents generacions de BAF per que expressin la mateixa màgia al efímer, al mateix temps que em deixo fascinar per els resultats obtinguts i poder recordar que aquest sentiments son els mateixos que creava jo anys anteriors.

A dia d’avui i arrossegant un historial de 35 anys de vivències, muntatges i de persones que han format i formen part encara d’aquesta historia de BAF, es la que manté viva la mateixa essència interna que en el seu inici.

Joan Fericgla,
Gerent i fundador de BAF General de Catalunya
Catalunya, 2017