Mapping al Guinardó

setembre 2014

 

 

BAF col·labora amb Perla28 en un mapping fet per la diada de Catalunya.

S’encarrega de la part tècnica. En aquest cas el mapping compta amb 5 projectors de diferents potències, alguns situats en vertical, per tal de mappejar el màxim possible perdent el mínim de llum generada pels projectors.