El Cribatge és Vida

Abril 2017

Mapping realitzat a la façana del Pavelló Ave María (seu del Departament de Salut) per celebrar la posada en funcionament del cribratge neonatal per a la forma més greu de Immunodeficiències Primàries (IDP).

El vídeo ha estat produït per Nueveojos, l’enginyeria tècnica a càrrec de BAF.