Torre elevadora StandForce

Descripció

Alçada màxima: 4,80m

Alçada mínima: 1,95m

Càrrega màxima: 150kg

Càrrega mínima: 25kg

Superfície de la base oberta: 2,13 x 2,13m

Superfície de la base tancada: 0,41 x 0,53m

Pes: 63kg