Torre elevadora Work

Descripció

Alçada màxima: 6,50m

Alçada mínima: 1,84m

Càrrega màxima: 220kg

Càrrega mínima: 25kg

Superfície de la base oberta: 2,00 x 2,00m

Superfície de la base tancada: 0,46 x 0,46m

Pes: 99kg